Ekologiskt hållbart

Ekologiskt hållbart

Vi vill att Bollebygds kommun visar vägen och förenklar för dess invånare att leva goda liv med minskad miljöpåverkan.


Vi vill:

  • investera i utbyggnad av cykelstråken i kommunen samt förbättra turtätheten i kollektivtrafiken för att minska bilberoendet för boende i tätorterna.
  • öka tillgången på laddstationer för privatpersoner och kommunens egna fordon.
  • bygga fler kommunala byggnader i trä.
  • investera i solceller på kommunala byggnader.
  • ha minst 50% ekologisk mat i kommunens kök.
  • ta fram en bevarandeplan för Nolåns dalgång.
  • verka för ett naturreservat i kommunen utifrån tidigare utförd naturvärdesinventering.

Nyheter på Ekologiskt hållbart

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter