Äldre

Miljöpartiet de Gröna anser att utvecklingen av vård och omsorg inom Sveriges kommuner ska prioriteras.

Det är viktigt att för oss att det egna självbestämmandet sätts i framkant i planeringen av den vård och omsorg den enskilde behöver och att egenmakten är stor. Alla är inte stöpta i samma form, därför måste olika alternativ finnas inom äldreomsorgen. Det ska vara värdigt att åldras i Sverige idag.

Vi vill:

  • Att äldrevården och den sociala omsorgen skall skötas huvudsakligen av kommunen. Samtidigt ser vi positivt på kooperativa och andra alternativa, icke vinstdrivande lösningar

  • Att det skall finnas äldreboenden där man kan behålla sitt husdjur, delta i köksarbetet, odla, städa m.m

  • Att äldre skall erbjudas att själva kunna välja bland olika alternativ för hur de skall bo och vilken form av vård de vill ha

  • Ha flerspråkig personal på kommunens boenden

  • Möjliggöra fler upplevelser inom omsorgerna, till exempel närhet till djur och natur, dofter från matlagning samt kulturell och mänsklig närhet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: