Ett gott liv, hela livet

Alla äldre ska kunna må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldreomsorg i hela Sverige. Miljöpartiet vill att alla ska få möjlighet att leva ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt, så länge som möjligt.

Miljöpartiet vill

  • Att äldre får fortsätta bestämma över sitt boende och hur man vill leva sitt liv.
  • Att äldre som behöver hjälp får trygg hjälp efter behov.
  • Se bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom äldreomsorgen.
  • Att den som vill, kan och orkar ska ha möjlighet att jobba längre än till 67 år.
  • Förbättra vård och omsorg för äldre och stärka resurserna till hemsjukvården.
  • Anpassa äldreboenden, skolor och förskolor för att klara skyfall och hetta.

Nyheter på Äldre

Våra äldre förtjänar bättre

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter