Ett gott liv, hela livet

Alla äldre ska kunna må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldreomsorg i hela Sverige.

Miljöpartiet vill

 • att äldre får fortsätta bestämma över sitt boende och hur man vill leva sitt liv
 • att äldre som behöver hjälp får trygg hjälp efter behov
 • se bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom äldreomsorgen
 • att den som vill, kan och orkar ska ha möjlighet att jobba längre än till 67 år.

Rätt att bestämma över sitt liv och sitt boende

Oavsett ålder ska man ha makt över sitt eget liv. För den som inte kan eller vill bo hemma ska det finnas boendeformer som passar ens önskemål. Den som bor kvar hemma ska få tillgång till bra hemtjänst där man får träffa personer som man känner igen och som har tid för varje besök.

Levande lokalsamhällen med fungerande service och kollektivtrafik gör livet både enklare och roligare för den som vill hålla sig aktiv länge. Vi vill att det ska vara lätt att ta del av sin närmiljö och av samhället hela livet.

Bättre äldreomsorg

De äldre som behöver hjälp ska få det utifrån sina behov och av kompetent personal. Vi vill förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom äldrevården i hela Sverige.

Vi jobbar också för att det ska serveras bättre mat i äldreomsorgen: mer ekologiskt, mer näringsrikt, mer närproducerat och mer varierat med större del vegetariska rätter.

Det är också viktigt att ha rätt att komma ut när man och att ha tillgång till kultur.

Återhämtningsbonus för bättre arbetsmiljö

Pandemin har tydligt visat på de stora brister som funnits sedan länge i äldreomsorgen. Miljöpartiet har sett till att regeringen inrättat en återhämtningsbonus – en pott medel som kommer att finnas kvar permanent att söka för arbetsgrupper inom vården och äldreomsorgen som vill pröva nya arbetssätt eller arbetstidsmodeller.

Återhämtningsbonusen ska ge möjlighet att ta tillvara utvecklingsidéer hos personalen som syftar till att få en bättre arbetsmiljö och arbetssituation. Vår förhoppning är att detta ska bidra på nya sätt till bättre arbetsvillkor.

Många vill jobba längre

Sveriges befolkning blir både äldre och friskare. Fler lever ett aktivt liv längre än vad tidigare generationer gjort. Därför vill vi att de som vill, kan och orkar ska kunna jobba längre än till 67 år ska kunna göra det.

Miljöpartiet regerar

Under vår tid i regering har vi gjort flera insatser för att förbättra vardagen för äldre.

 • Sänkt skatt för pensionärer.
 • Sett till att både kommuner och regioner har fått mycket extra pengar som både indirekt och direkt är avsedda för omsorg och vård av äldre.
 • Stärkt bemanningen i äldreomsorgen.
 • Tillsatt en utredning om att införa legitimation för undersköterskor, så att statusen på yrket höjs och fler vill jobba inom äldreomsorgen. Detta har därefter beslutats i lag.
 • Stärkt stöd till den som lider av demenssjukdom.
 • Lagt förslag som ska göra det enklare för kommuner att erbjuda hemtjänst.
 • Infört gratis öppenvård för den som är över 85 år.
 • Fyrdubblat tandvårdsbidraget för personer mellan 65 och 74 år fördubblat det för de från 75 år, till totalt 600 kronor per år.
 • Skärpt diskrimineringslagstiftningen så att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot diskriminering baserat på ålder.

Nyheter på Äldre

Våra äldre förtjänar bättre

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter