Borgholms kommuns skolpolitik under senare år.

Lyssna

Insändare om skolpolitiken.

Kommunen behöver bra skolor som medborgarna känner förtroende för. Vi behöver dessutom många fler medelålders och unga människor som vill bo och leva här. Då är det nödvändigt med en väl genomtänkt skolorganisation som grundas på väl underbyggda beslut.

Dessvärre har vi under senare år haft höga kostnader för skola och barnomsorg. Skatter och statliga bidrag skapar ett ekonomiskt utrymme som överskridits med ca 20 miljoner kr per år. Kommunen har därför bl.a. tvingats att dra ner på ambitionsnivån inom andra verksamheter och sälja fastigheter.

För att skapa balans har kommunstyrelsen beslutat att minska utbildningsnämndens budget etappvis under åren 2013-2015. Förmodligen en ganska tuff utmaning på relativt kort tid. Men med rätt ledning bör det vara möjligt att skapa en mera kostnadseffektiv organisation.

Utbildningsnämnden valde i september 2012 att föreslå nedläggning av en skola på östra sidan för att klara sparbetinget det första året. Förslaget kom alldeles för sent för att kunna diskuteras och förankras hos berörda parter. Resultatet blev att två bygder med ambitioner för framtiden ställdes mot varandra.

Det måste finnas starka skäl för att kommunen skall ta beslut som går rakt emot många människors upplevda och faktiska vitala intressen. Nu var beslutsunderlaget mycket bristfälligt. Föräldrarna gjorde en förtjänstfull insats i sista stund och tog fram nya beräkningar och argument. Det blev ändå svårt för kommunfullmäktige att ta ställning under dessa förutsättningar. Inte minst det ekonomiska utfallet för de olika alternativen var oklart, och är så fortfarande. Det enda raka hade varit att underkänna utbildningsnämndens förslag och ge nämnden i uppgift att för år 2013 minska kostnader på andra sätt.

Idag står kommunen med ”skägget i brevlådan” och inga direkta besparingar verkar bli resultatet av nedläggningsbeslutet. Kostnadsminskningar måste därför ändå ske på annat sätt för att sparbetinget skall klaras.

Bertil Lundgren

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: