Förbättra ekonomin, verksamheten och demokratin i Borgholms kommun!

Lyssna

Insändare

Kommunens ekonomi har varit en berg- och dalbana i 20 år med ständigt återkommande kriser. Plusresultat har ändå uppnåtts genom tillfälliga intäkter fastighetsförsäljningar, nära obefintligt fastighetsunderhåll, nedskärningar och uteblivna satsningar.

Den viktigaste åtgärden är nu att varaktigt stabilisera ekonomin genom att göra rätt saker på rätt sätt. Det kan vi absolut åstadkomma i Borgholms kommun med de förutsättningar vi har. För att både medborgare och personal skall känna framtidstro och trygghet är ekonomin en nyckelfråga. Personalpolitiken behöver också bli betydligt bättre så att all personal känner arbetsglädje och kan prestera efter sina möjligheter.

Verksamheterna skall möta medborgarnas behov! Det är vårt uppdrag och gäller människor i alla åldrar och livssituationer. Vi anser att folkets direktvalda ombud i kommunfullmäktige skall styra på ett mycket tydligare sätt. Mål och uppföljningar för olika verksamheter förenat med ett övergripande kvalitetsarbete är vägen. Här finns fortfarande mycket att göra och nödvändiga resurser måste tilldelas.

Det är viktigt att medborgare och förtroendevalda verkligen kan påverka. Inte bara några få som idag ofta är fallet. Därför vill vi ge mer tid till studiebesök, utbildningar och kunskapsutbyten för alla förtroendevalda. Genom att halvera våra höga ordförandearvoden frigörs medel. Medborgarna skall hitta all viktig information på kommunens hemsida och kunna göra sina röster hörda genom t.ex. medborgarpaneler.

Beslut skall fattas utifrån fullständiga underlag med handlingsalternativ och kostnadsberäkningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna skall hållas i hampan och inte fatta oöverlagda beslut utan folklig förankring. Det skall inte vara som Stig Bertilsson, Centerpartiet säger att kommunalrådet utövar makt genom att ”skicka signaler” till tjänstemännen. Inte heller som moderaternas Marcel van Luijn beskriver det att ”kommunalrådet sätter dagordningen och bestämmer utåt”. Kommunalrådet har däremot ett stort ansvar för att dagordningar och beslut är i linje med vad kommunfullmäktige förestavat. Det är skillnad och i enlighet med kommunallagens demokratiska principer!

Genom att verkligen lyssna på medborgarna, ta till oss ”ny” kunskap och  samverka kan vi nå mycket längre. Då kommer många fler att vilja bosätta sig här och fler av våra ungdomar att återvända. Vi skall vara en hållbar ”demokrati- och kvalitetskommun” med hög livskvalitet som resultat.

Bertil Lundgren

För Miljöpartiet de gröna i Borgholms kommun

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: