Högskolan – en motor för samhällsutveckling

Lyssna

Högskolan Dalarnas styrelse ska den 5 november 2015 ta ställning till ett förslag om att utreda en samlokalisering av högskoleverksamheten till Falun. Nedan beskriver vi i MP Borlänge vad vi tycker om det.

Falun och Borlänge kan tillsammans ses som Dalarnas hjärta när det gäller att utveckla industri, handel och forskning. Det är också ett politiskt mål i båda kommunerna att den utvecklingen ska fortsätta och att hela regionen i allt större utsträckning ska uppfattas som en helhet när det gäller att bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt starkt samhälle.

Att Högskolan Dalarna verkar i båda kommunerna är viktigt för att samarbetet med näringslivet ska ha en balanserande inverkan på den planerade utvecklingen. Det etablerade samarbetet mellan de tekniska utbildningarna och de närbelägna industrierna i Borlänge, Avesta, Ludvika och Smedjebacken har starkt bidragit till utbildningar av erkänt hög kvalitet. Högskolans studenter behöver praktikerfarenhet och företagen behöver den kompetens som de högre utbildningarna ger. En flytt till Falun skulle öka avståndet och äventyra denna utveckling.

Det finns en tydlig politisk avsikt med högskolans förläggning till de två orterna. Det handlar om att garantera den geografiska närhet som är en viktig förutsättning för ett väl fungerande samarbete mellan skolan och näringslivet på båda orterna. Framtidsdalen och Borlänge Science Park är teknologiska kluster för innovationer där högskolan i närområdet har särskilt stor betydelse.

Högskolan ger också båda syskonstäderna ett ansikte och en internationell identitet genom de många utländska studenterna och de avhandlingar som produceras. En flytt till Falun skulle innebära ett allvarligt bakslag för Borlänges ambitioner att skapa ett internationellt gångbart varumärke som står för teknisk, kommersiell och kulturell utveckling.

De idéer som finns om en tänkbar koncentration av högskolan till Falun rymmer inga hänsyn till de skador på det omgivande samhället som kan bli följden. Högskolan existerar inte i ett vakuum utan dess existens och funktion kan bara motiveras genom ömsesidig samverkan och utveckling tillsammans med omgivande industrier, handel och högteknologisk forskning.

Det är alldeles för viktiga samhällsfunktioner som står på spel för att överlåta ett beslut om flytt till en styrelse som verkar leva i en egen bubbla utan tankar på relationer till det närsamhälle som är ett viktigt motiv för högskolans existens.

Elina Brodén (MP), kommunalråd i Borlänge

Nils Gossas (MP), vice ordf. arbetsmarknads- och socialnämnden i Borlänge

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: