Pressmeddelande: Nytt majoritetsstyre för Borlänge kommun

Lyssna

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Omsorg för alla går ihop i en majoritet inför mandatperioden 2019-2022.

Karin Örjes (C), Jan Bohman (S), Elina Brodén (MP), Monica Lundin (L), Nicole Skoglund (OFA)

Partierna har tillsammans 31 av 61 mandat i Borlänges kommunfullmäktige och är således inte beroende av några andra partier. Tillsammans har de kommit fram till en ny politisk plattform för de kommande fyra åren. Plattformen innehåller 100 punkter som den nya majoriteten enats om – plattformen fick därmed namnet ”100 punkter för Utveckling av Borlänge 2019 – 2022”. Socialdemokraterna får förtroendet som kommunstyrelsens ordförande.

- Jag är glad att vi med våra 20 mandat fortsatt får vara med och styra Borlänge i en majoritet. Vi har lovat väljarna att satsa på jobben, omsorgsorgen om de äldre och funktionsnedsatta. Byggandet av en attraktiv stad med nya jobb och fler bostäder och med ett aktivt brottsförebyggande arbete. Det är frågor vi har goda förutsättningar att driva i den nya majoriteten, säger Jan Bohman (S).

Det blir vissa skillnader i nämndstrukturen i Borlänge. Barn- och bildningsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden delas. Det bildas en barn- och utbildningsnämnd och en gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd samt en socialnämnd. Kultur- och fritidsnämnderna slås ihop. Omsorgsnämnden blir kvar som tidigare. Miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden (istället för byggnadsnämnden) förstärks med frågor från kommunstyrelsen.

Centerpartiet fick fem mandat i valet 2018 och får bland annat som näst största parti i den nya majoriteten förtroendet som vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförandeskapet i kommunstyrelsens utskott för socialhållbarhet. Centerpartiet tar därmed huvudansvaret för arbetet med kommunens sociala hållbarhetsplan som bland annat omfattar integrationsfrågorna

- Vi kommer att finnas med i ledningen för flertalet nämnder och där se till att driva på för valfrihet, bättre företagsklimat, och ett fungerande integrationsarbete. Vi vill utveckla ledarskapet i kommunen så att borlängeborna kan bli mer delaktiga innan besluten fattas, säger Karin Örjes (C). 

Liberalerna har länge och tydligt drivit skolfrågorna i Borlänge och får nu ansvaret för förskola och grundskola med ordförandeskapet i den nya barn- och utbildningsnämnden. Liberalerna kommer också att inneha vice ordförandeskapen i kultur- och fritidsnämnden, Stiftelsen Framtidsmuséet och Hushagen AB. 

- Vi har stora utmaningar inom skolan i Borlänge och det känns bra att vi nu är överens om att ta krafttag för att skapa en skola i världsklass med fokus på arbetsro och kunskap. Vårt mål är trygga elever, höjda skolresultat och vi vill gå på offensiven mot segregationen i Borlänge, säger Monica Lundin (L).

Miljöpartiet får ansvaret för miljöfrågorna genom ordförandeskapet i en ny miljönämnd där både strategiska miljöfrågor och myndighetsutövning kommer ingå.

- Det är roligt att Miljöpartiet får fortsätta vara med och styra kommunen och arbeta för att Borlänge ska bli en ännu mer hållbar kommun, för både människor och miljö. Vi måste minska klimatpåverkan och ta hand om miljön, så att våra barn och barnbarn kan leva bra liv i framtiden. Det kommer det nya majoritetsstyret att arbeta för, med målet att bli en av de bästa miljökommunerna i landet, säger Elina Brodén (MP).

Omsorgsnämnden behålls intakt och Socialdemokraterna får fortsatt sitta ordförande i nämnden. Omsorg för alla som också ingick i den förra majoriteten besitter vice ordförandeskapet i densamme.

- Jag är glad över att vi får fortsätta vara en del av majoriteten i Borlänge och ingå i en ny sammansättning. Det gläder mig att vi får en avgörande position i omsorgsnämnden, något som är väldigt viktigt för oss. Vi har utmaningar att hantera för att utveckla och förbättra omsorgen i Borlänge. Inför den kommande mandatperioden är min förhoppning att vi ska verkställa många viktiga beslut, som ska bidra till att omsorgen blir bättre, både för vårdtagare och anställda i Borlänge kommun, säger Nicole Skoglund (OFA).

Byggnadsnämnden kommer få mer tyngd och befogenheter och blir från och med årsskiftet en samhällsbyggnadsnämnd där Socialdemokraterna får ordförandeskapet. De kommunala bolagen Maserhallen, Tunabyggen och Hushagen kommer besittas av Socialdemokratiskt ordförandeskap. Medan Centerpartiet får ta över ordförandeklubban i Borlänge Energi.

- Jag tror att detta är en majoritet att bygga på. Vi har lyssnat in varandra och känt av vad som är viktigt för våra olika partier. Vi har spelat med öppna kort och varit ärliga med varandra – något som jag tycker att vi ska ta med oss in i den nya majoriteten. Jag känner mig nöjd med den politiska plattform som vi nu lägger fram. Den kommer att stärka Borlänge kommun de kommande fyra åren, säger Jan Bohman (S).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: