Rädda Borlänges bästa åkermarker

Rädda Borlänges bästa åkermarker

Miljöpartiet vill inte att en av Borlänges bästa åkermarker försvinner.

Vi vill inte att jordbruksmarken i Bro bebyggs.

Klimatkrisen visar sitt allvar i vår omvärld. När tröskelvärden överskrids uppstår förändringar som blir oåterkalleliga. Bland alla förutsedda och oberäkneliga skeenden kommer kommande generationer få lov att anpassa sig till naturen i en takt som ingen erfarit tidigare.

Det behövs en klok samtid som tillsammans tar ansvarsfulla beslut i stort och smått. Stundom syns goda ansatser i välskrivna avtal, men oftare uppdagas att de ändå inte följs. Det krävs mer och mer av dem som växer upp i framtiden, nu när nutiden är fullt upptagen med att uppfylla sina egna drömmar och mål.

Hela Borlänge är i princip byggt på åkermark. När järnvägen kom till Borlänge och när stationssamhället bildades hade vi i Sverige åkermark motsvarande 0.7 hektar per person. På 150 år har det minskat till 0.2 hektar per person. Det har förstås fungerat tack vare omfattande import. Vi är alltså väldigt beroende av en omvärld som, nu, ömsom torkar eller översvämmas. Dessutom är exporterande länder ofta beroende av att försörja sina egna befolkningar. Klimatkrisen kommer öka antalet flyktingar i världen så att ta vårt eget ansvar är också ett sätt att bemöta fler kriser.

Sverige har bara 7 procent jordbruksmark. En yta som ständigt minskar. Av den ytan används 70 procent för att föda animalieproduktionen. Delvis för att marken inte är brukbar på annat sätt. Det belyser hur en försvinnande liten del av marken som är förstklassig odlingsbar mark för hushållsbehov.

På just en sådan yta vill styret i Borlänge kommun bygga villor och radhus. På odlad mark i Bro.

Eftersom området är detaljplanerat för 30 år sedan är det lagligt. Men, allt som är lagligt behöver inte verkställas. Det måste ju vara rimligt också. När framtida generationer skulle kunna kräva vårt ansvar så finns vi inte längre till. Vi måste alltså ta vårt ansvar nu.
Jag hävdar att Borlänge kommun ska visa att de förstår hur krisen slår mot den som mindre har. Solidaritet visar sig allra bäst när vi tar vårt ansvar. Avstå från denna plan.

Mikael Morin, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Borlänge

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter