Barn och förskola

Barn och förskola

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

I vårt Borlänge läggs grunden för lärandet i förskolan. Därför krävs fortsatta investeringar i förskolan – inte skattesänkningar. Förskollärare och fritidspedagoger ska kunna sköta sitt pedagogiska uppdrag. Då behövs tillräckligt många kollegor, bra lokaler och barngrupper som inte är för stora.

Vi vill:

 • minska barngrupperna i förskolan.
 • ha fler socialpedagoger, specialpedagoger och kuratorer på skolor och
  förskolor.
 • att barn vid behov ska få mer tid i förskolan och fritids även om de har
  föräldrar som är föräldralediga. Det gäller särskilt barn som har föräldrar
  som är föräldralediga med tvillingar.
 • stimulera barnens lust att läsa redan i förskolan.
 • att hållbar utveckling, miljömedvetenhet, jämställdhet och allas lika värde
  ska genomsyra all pedagogisk verksamhet.

Nyheter på Barn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter