Fritid och föreningsliv

Fritid och föreningsliv

Många i Borlänge är ideellt engagerade. Det är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

I vårt Borlänge är föreningslivet en viktig grund för en levande demokrati och ett
starkt civilsamhälle. Föreningslivet bidrar med en stor del av de aktiviteter som
finns för barn och unga och är genom sin verksamhet viktiga förebilder för hela
Borlänge. Föreningslivet skapar i hög grad Borlänges verkliga mötesplatser.

Idrottsrörelsen i Borlänge ska vara bred och inkluderande. Alla ska kunna utöva
den idrott de vill, oberoende av kön eller funktionsvariation. Vi vill också förbättra
möjligheterna till spontanidrott.

Vi vill:

 • att alla har möjlighet att delta i olika aktiviteter oavsett funktionsvariation.
 • att det ska finnas flera möjligheter till fysiska aktiviteter och
  fritidsaktiviteter.
 • främja barn- och ungdomsverksamhet för att ge förutsättningar för en
  meningsfull fritid.
 • skapa fler arenor för spontanidrott.
 • förbättra tillgängligheten till friluftsområden med fler leder och grillplatser.
 • skapa fler odlingslotter och informera om var de finns.
 • skapa kommunala fritidsgårdar eller annan liknande verksamhet i fler
  stadsdelar.
 • att offentligt drivna fritidsgårdar bör finnas i utsatta områden.
 • ställa krav på och följa upp föreningar som får kommunala föreningsbidrag.

Nyheter på Fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter