Grön ideologi

Grön ideologi

Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi vill vara med och utveckla en hållbar kommun med välmående människor och djur och som tar sitt ansvar som en del i en helhet – allt hänger ihop och alla är beroende av varandra.

Vår solidaritet är gränslös och kan uttryckas trefaldigt:

  • Solidaritet med världens alla människor
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.

Vi vill ha ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans, där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Välmående är målet snarare än ekonomisk tillväxt och konsumtion. Vi har mer tid till varandra.

Vi vill bygga ett samhälle som är gott både för oss som lever idag och för de som kommer efter oss. Hoppas du vill vara med och skapa det samhället med oss!

Nyheter på Grön ideologi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter