Integration

Integration

Integration är en viktig fråga som egentligen är en enkel tanke. Det handlar om att mötas och tillsammans bygga ett bättre samhälle.

I vårt Borlänge får vi folk att mötas genom likvärdiga förutsättningar – inflytande, delaktighet, öppenhet, bemötande och tillgång till väsentlig information. Språk, utbildning och arbete bidrar till en lyckad integration.

Integrationen är också viktig i Borlänge där många arbetsplatser behöver mer personal. En lyckad integration skapar jobbkedjor där vi ser att fler Borlängebor kommer i arbete.

Det finns många nyckelfaktorer för en lyckad integration. Skola, boende, kollektivtrafik, kultur och idrott. Överallt där vi möts, där sker det.

Vi vill:

  • att SFI även ska bedrivas av våra folkhögskolor i kommunen.
  • erbjuda praktikplatser och introduktionsjobb för utlandsfödda som behöver
    lära sig svenska. Exempelvis genom serviceuppgifter inom äldreomsorgen
    eller förskolan, i kombination med en utbildning i svenska.
  • inrätta IOP avtal (idéburet offentligt partnerskap) med föreningar och
    organisationer som vill arbeta med integration.

Nyheter på Integration

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter