Jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhet och jämlikhet

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande samhälle där alla kan delta på sina villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

I vårt Borlänge är alla människor lika mycket värda, men trots det behandlas människor än idag olika baserat på bland annat hudfärg, namn, religion och sexuell läggning. Ett jämlikt samhälle är kärnan för en levande demokrati som är viktig för att vi ska kunna leva bra liv tillsammans.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Vi vill:

 • bekämpa alla former av främlingsfientlighet, diskriminering och
  destruktiva exkluderande normer.
 • verka för ett mer jämlikt och jämställt Borlänge genom att ge
  förutsättningar för alla att få utbildning, arbete och en god hälsa.
 • stärka kommunens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat
  våld och förtryck.
 • att kommunen ger ett långsiktigt högt stöd till kvinnojouren och tjejjouren.
 • erbjuda förtur till bostad till de som flyr våld.

Nyheter på Demokrati / Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter