Landsbygd

Landsbygd

Det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Borlänge. Landsbygden har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

I vårt Borlänge är landsbygderna runt om i kommunen sina alldeles egna platser – så mycket mer än förorter där stadspendlare bor. Med den utgångspunkten måste vi utveckla befintliga och nya mötesplatser och göra det möjligt för fler att helt eller delvis leva av det jorden ger.

Vi vill:

  • underlätta för byar och stadsdelar att starta omställningsgrupper som kan verka för ett hållbart samhälle på ett praktiskt sätt.
  • verka för att det byggs flerfamiljshus även på landsbygden.
  • bygga ut digitalisering och bredband i hela kommunen.
  • satsa på natur- och ekoturism

Nyheter på Landsbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter