Omsorg och äldre

Omsorg och äldre

Alla äldre ska kunna må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldreomsorg i hela kommunen.

I vårt Borlänge ska man kunna känna sig trygg med att omsorgen håller hög kvalitet med tillräcklig och utbildad personal. Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. Vi är öppna för kooperativa driftsformer och intraprenader inom kommunen, men det vi investerar i vår välfärd ska gå till människor som behöver det. Eventuella överskott ska
återinvesteras i verksamheten.

Oavsett ålder ska man ha makt över sitt eget liv. För den som inte kan eller vill bo hemma ska det finnas boendeformer som passar ens önskemål. Den som bor kvar hemma ska få tillgång till bra hemtjänst där man får träffa personer som man känner igen och som har tid för varje besök.

I vårt Borlänge får de äldre som behöver hjälp utifrån sina behov och av kompetent personal. Vi vill förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom äldrevården. Maten som serveras i äldreomsorgen ska vara ekologisk, näringsrik och närproducerad och med en ökad grad av vegetarisk kost.

Vi vill:

 • att äldre som behöver hjälp får trygg hjälp efter behov.
 • se bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom äldreomsorgen.
 • motverka åldersdiskriminering.
 • att kommunen verkar för att fler äldre lever ett aktivt och friskt liv.
 • att det byggs bostäder för äldre och personer med funktionsvariation så att
  det täcker de behov som finns.
 • ge äldre i behov av hjälp större utrymme att själva få uttrycka sina behov
  och mer bestämma över sin vardag.
 • verka för att omsorgspersonalen har tillräckliga språkkunskaper.

Nyheter på Äldreomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter