Samhällsplanering

Samhällsplanering

Samhällsplanering är en viktig del av Borlänges utveckling. Det finns stora möjligheter att förtäta i centrala staden för att bygga fler klimatsmarta fastigheter samtidigt som en modern stad med parker, uteserveringar, scener och andra mötesplatser där människor vill umgås utvecklas.

I vårt Borlänge underlättar vi för människor att kunna mötas i kommunens alla hörn. I samarbete med regionen vill vi förbättra kollektivtrafiken. I Borlänge finns behov av bil för många men vi vill anpassa staden så att man i första hand kan ta sig fram genom att gå, cykla och åka buss.

Samhällsplaneringen påverkar människors liv och vardag. Därför är det viktigt att allmänheten får tycka till och ge synpunkter på nya projekt i staden. I varje nytt projekt är det viktigt att hänsyn tas till flera variabler exempelvis närboende, näringsliv, kulturella värden och givetvis miljösynpunkt.

Vi vill:

 • att Borlängeborna ges bättre förutsättningar att komma med synpunkter
  och förslag i samband med samhällsplanering.
 • att kommunen planerar så att det finns tillräckligt med äldreboenden,
  skolor och förskolor.
 • skapa ett mer sammanhållet och tryggt nät av gång- och cykelvägar.
 • förbättra underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar.
 • göra det lättare och säkrare för Borlängebor att gå och cykla till skolan,
  fritidsaktiviteter och arbete.
 • ha ett levande centrum med bostäder och verksamheter.
 • utveckla medborgardialog mellan kommunen och Borlängeborna.

Nyheter på Samhällsplanering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter