Skog och biologisk mångfald

Skog och biologisk mångfald

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

I vårt Borlänge brukas jord, skog och vatten varsamt. Vi jobbar för ett hyggesfritt brukande av skogen – skogsbruk som både binder kol i marken och ger bra virke samtidigt som skogen blir en allt rikare källa till liv för växter, svampar, djur och människor. Vattendrag och våtmarker får vår hjälp att hitta tillbaka till sina otämjda former.

För oss är det viktigt att skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden, i Borlänge och i hela världen. På global nivå pågår just nu den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. Även i Sverige går utvecklingen åt helt fel håll. Ekosystemen i våra hav, skogar, fjäll, sjöar och jordbruksmarker fortsätter att utarmas. Men mycket återstår som vi kan rädda.

I vårt Borlänge är skogen och våra friluftsområden en naturlig del av fritidspolitiken där vi verkar för att fler Borlängebor enkelt kan hitta ut i skog och mark.

Vi vill:

  • bevara värdefull natur och bilda fler naturreservat. Ny bebyggelse ska inte
    tillåtas i skyddsvärd natur.
  • verka för mer ängsmark för ökad biologisk mångfald.
  • plantera fler träd och utveckla arbetet med ekosystemtjänster.
  • bekämpa invasiva arter.
  • återställa våtmarker.

Nyheter på Skog

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter