Skola och utbildning

Skola och utbildning

Miljöpartiet vill att Borlänge ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

I vårt Borlänge ska varje elev ges möjlighet att vara sig själv och växa i sin egen takt. Alla elever ska få förutsättningar att nå sina mål och gå vidare till högre utbildning eller jobb. Det ska inte finnas bra och dåliga skolor – alla har rätt att lyckas och utvecklas i skolan.

Etiska diskussioner och övning i kritiskt tänkande är viktiga inslag i undervisningen för att förbereda varje elev för att delta i samhällsutvecklingen. Skolornas arbete med att motverka mobbning måste stärkas. Utbildning mot mobbning och främlingsfientlighet ska vara en självklarhet i skolans arbete.

I vårt Borlänge ska skolan skapa förutsättningar för psykisk hälsa och välmående. Rätt stöd som sätts in i tid är både mänskligt och samhällsekonomiskt mer effektivt än stöd som kommer senare i livet.

Vi vill:

 • öka andelen behöriga lärare.
 • säkerställa att alla skolor bedriver fullgod läxhjälp för de barn som behöver, gärna tillsammans med civilsamhället.
 • ha fler socialpedagoger, specialpedagoger och kuratorer på skolor och förskolor.
 • att kommunen har personal som kan samordna elevers behov med BUP, socialtjänsten och skolan.
 • skapa en jämlik skola med elever från blandade bakgrunder för att främja integrationen.
 • ha en jämställd och jämlik skolidrott – det ska vara frivilligt med ombyte och dusch. Enskilda duschar ska byggas vid om- och nybyggnation.
 • att skolan ska erbjuda frukt till de barn som inte har med sig egen.
 • se till så det finns tillräckligt med vuxna i skolan.
 • att barn som behöver särskilt stöd eller anpassningar måste få det tidigt.
 • att hållbar utveckling, miljömedvetenhet, jämställdhet och allas lika värde ska genomsyra all pedagogisk verksamhet.
 • erbjuda gratis mensskydd på toaletterna på kommunens skolor.
 • ge fler barn plats på fritidshem oavsett om deras vårdnadshavare arbetar eller inte.

Nyheter på Skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter