Socialt skyddsnät

Socialt skyddsnät

Alla människor kan behöva extra stöd under någon period i livet för att klara av en svår familjesituation, ta sig ur ekonomiska bekymmer eller skadliga vanor. När människor av olika anledningar behöver stöd, ska samhället erbjuda bästa möjliga insatser.

Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att förebygga att människor hamnar i social utsatthet som till exempel brottslighet eller missbruk.

I vårt Borlänge arbetar vi förebyggande och med tidiga insatser. Vi vägrar acceptera att människor som far illa inte får det stöd och den omsorg de behöver. Personer som behöver extra eller tillfälligt stöd ska aldrig lämnas vid sidan av. Varje person som vistas i Borlänge har rätt till stöd och hjälp med grund i de mänskliga rättigheterna.

Vi vill:

  • stärka kommunens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Utbilda kommunens personal för att öka kunskapen.
  • att kommunen ger ett långsiktigt högt stöd till kvinnojouren.
  • erbjuda förtur till bostad till de som flyr våld.
  • stärka socialtjänstens förebyggande arbete med barn och familjer i behov av stöd, tex genom familjecentraler, öppna förskolor, elevhälsa, aktivitetsbaserade fritidsgårdar.
  • verka för att socialtjänsten samverkar mera med andra myndigheter.
  • förbättra möjligheterna till föräldrautbildning.
  • värna familjerådgivningen i Borlänge.

Nyheter på Socialt skyddsnät

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter