Kultur & fritid

Att kunna ha en aktiv och meningsfull fritid är viktigt för alla oavsett ålder, livssituation och förutsättningar.

Kultur ska vara tillgängligt för alla

Miljöpartiet vill

  • Ökad tillgänglighet till naturområden, cykel- och vandringsleder
  • Utökat stöd till sommarlovsaktiviteter, särskilt för barn från familjer med svaga socioekonomiska förutsättningar
  • Särskilt stöd till barn med funktionsnedsättning
  • Skapa förutsättningar för föreningar att delta i kommunala upphandlingar

- - - - -

Att kunna ha en aktiv och meningsfull fritid är viktigt för alla oavsett ålder, livssituation och förutsättningar. Vi vill se en kraftig satsning på det ideella föreningslivet och breddidrott. Alla ska få möjlighet till att utöva kultur, idrott eller annan fritidsverksamhet oavsett vem du är och vilka ambitioner samt förutsättningar en har med sitt utövande. Miljöpartiet Botkyrka vill synliggöra kulturens viktiga roll i det demokratiska samhällsbygget.

Miljöpartiet vill utveckla Hågelbyområdet. Nu gäller det att göra något bra av Hågelby. Inriktningen bör vara en folkpark med utgångspunkt att säkerställa Bornsjökilens biologiska funktion och platsens miljö-, kultur- och naturvärden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: