Levande kultur och aktiv fritid

Lyssna

Både kultur och fritid spelar en viktig roll i våra liv vare sig det handlar om att själv skapa och uttrycka sig eller om att få kulturella upplevelser. Kulturen ger oss också nya perspektiv och hjälp att ifrågasätta oss själva och vårt samhälle och fungerar som identitetsskapare, kompetenshöjare och för att bredda kontaktnät. Fritiden är värdefull för den stressade nutidsmänniskan och Botkyrka erbjuder fantastiska möjligheter till rekreation och aktivitet.

Böcker, en typ av kultur Foto: Pexels (CC0)

Miljöpartiet vill

  • Stärkt relation mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor och kultur- och upplevelsesektorn för att hitta nya kreativa samarbeten.
  • Lika möjligheter för tjejer och killar att idrotta och lika stor del av de kommunala bidragen och träningstider
  • Fortsatt stöd till sommarlovsaktiviteter
  • Bättre information om naturreservat, cykel- och vandringsleder

 

Kulturen innebär annorlunda vägar till kunskap och spelar en viktig roll för till exempel språkinlärning. I de kulturella uttrycken är allt möjligt och det gör att vi växer som människor när vi får vara med och skapa kultur. De stora institutionerna som bibliotek och scener är avgörande för att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Samtidigt är det viktigt att kulturen är fri och att alla har möjlighet att själva skapa kultur. 

 

Kommunens nuvarade platser för kultur och fritid är främst Subtopia, Hågelby, Lida friluftsgård och Mångkulturellt Centrum. Dessa platser är viktiga miljöer som behöver tillgängligöras för fler. Barn, äldre och funktionshindrade ska få ta del av kultur men även vara med och själv skapa. Kultur är dessutom en viktig hälsofrämjande faktor som förbättrar männiksors livskvalité. Kultur är en klimatsmart och hållbar näring som även skapar möjlighet till arbetstilfällen.

 

Idag fördelas inte resurserna i form av pengar och halltider rättvist mellan tjejer, killar och funktionshindrade. Det måste ändras. Föreningar som tar emot bidrag ska också visa hur de arbetar med kommunens strategier för jämställdhet, personer med funktionsnedsättning, klimat och demokrati för att ge alla barn och unga inflytande och likvärdiga förutsättningar. Systemet för fördelning av föreningsbidrag måste vara rättvist och transparant. Kvaliteten på verksamheten ska vara avgörande för vem som får bidrag. Kommunens anläggningar ska utnyttjas smart och medborgarna ska ha möjlighet att hyra dem när de står tomma. Alla anläggningar ska vara tillgängliga för alla.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: