Samhällsbyggnad

Miljöpartiet vill förtäta befintlig bebyggelse. All byggnation ska ske på ett hållbart sätt i kollektivtrafiknära lägen med stor hänsyn till naturområden.

Stockholmsregionen är i en intensiv byggfas

Miljöpartiet vill

  • Satsa på grönt byggande, bygga allt i trä, med solceller och gräsoch sedumtak ovanpå byggnaderna
  • Varsamt förtäta hela Botkyrka med tillgång till god kommunal service och kollektivtrafik. Skapa tillgängliga, trygga och naturliga mötesplatser.
  • Skydda tätortsnära naturområden
  • Skydda vattentäkterna så att kommunen klarar dricksvattenförsörjningen, och öka satsningen på att rena vårt dagvatten genom fler dagvattenparker

- - - - -

Efterfrågan på bostäder i storstockholm ökar stort. Botkyrka kommun har i denna förändring tagit ett stort ansvar och ökat byggtakten markant.

Miljöpartiet vill förtäta befintlig bebyggelse. All byggnation ska ske på ett hållbart sätt i kollektivtrafiknära lägen med stor hänsyn till naturområden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: