Trafik

Människor som vill ta sig inom eller till och från Botkyrka ska kunna göra det på ett smidigt och hållbart sätt.

Den 12 maj uppmärksammade vi cykelns dag med en film

Miljöpartiet vill

  • Uppdatera den kommunala cykelplanen så att den innehåller storsatsningar på cykel, cykelgarage nära kollektivtrafik och en upprustning av befintligt huvudcykelnät
  • Att det ska vara attraktivt att välja kollektivtrafiken. T-bana och pendeltågsstationerna ska rustas upp så att de är tillgängliga och trygga för alla.
  • Bygga säkra skolvägar genom att prioritera trottoarer och cyklister, bilfria zoner och vandrande skolbussar vid varje förskola och skola
  • Införa el-laddstolpar och biogaspumpar för fordon i alla kommundelar

- - - - -

Människor som vill ta sig inom eller till och från Botkyrka ska kunna göra det på ett smidigt och hållbart sätt. Tyvärr ser vi idag att alldeles för många resor inom kommunen sker med bil helt i onödan och därför vill vi skapa incitament för att fler ska kunna resa med hälsosamma och klimatsmarta medel. Det är inte bara en fråga om klimat och miljö där vi människor måste minska vår påverkan på miljön utan en fråga om folkhälsa. Forskning visar tydligt att cykelresor och promenader bidrar till friskare och mer välmående människor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: