Skapa trygghet & motverka kriminalitet

Alla människor förtjänar att känna sig trygga i sin omgivning och att inte vara rädda för att utsättas för brott.

Botkyrka måste bli tryggare, och minska kriminaliteten

Miljöpartiet vill

  • Stärka samarbetet barnavårdscentralen och socialtjänsten för tidig upptäckt av barn som far illa
  • Ge alla barn till föräldrar med försörjningsstöd möjlighet till SL-kort
  • Öka samarbetet med bland annat civilsamhällets organisationer för att stärka arbetet mot droganvändning, missbruk och annan kriminalitet
  • Öka arbetet med att förebygga hedersnormer och utbilda skolpersonal om hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka kompetensen hos socialtjänsten i att arbeta med hedersrelaterade ärenden

- - - - -

Alla människor förtjänar att känna sig trygga i sin omgivning och att inte vara rädda för att utsättas för brott. Utvecklingen över tid har dock gjort att Botkyrka är en kommun med många utmaningar på detta område.

Alldeles för många medborgare i kommunen känner sig idag otrygga och under nästa mandatperiod vill vi intensifiera arbetet med att minska kriminalitet och utsatthet. I det arbetet måste långsiktiga och kortsiktiga åtgärder kombineras, där kommunen främst står för det långsiktiga arbetet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: