Vård & omsorg

Alla förtjänar en trygg och värdig ålderdom som fylls av värme och meningsfullhet.

Äldre förtjänar bättre levnadsvillkor

Miljöpartiet vill

  • Utreda möjligheterna att öppna upp för fler aktörer inom hemtjänsten
  • Att maten i omsorgen ska vara aptitlig, näringsriktig, ekologisk, säsongsanpassad och lagad på plats, matkultur skall vara en del av den kommunala äldreomsorgen
  • Öka samarbetet med ideella organisationer för att höja kvaliteten i omsorgen
  • Etablera äldreboenden med enheter inriktade mot några av de större minoritetsspråken i kommunen (ex. syrianska och turkiska)

- - - - -

Alla förtjänar en trygg och värdig ålderdom som fylls av värme och meningsfullhet. Just därför har Miljöpartiet i det rödgrö- na majoritetsstyret i kommunen också medverkat till kraftiga förstärkningar av äldreomsorgen.

Men vi vill göra mer för att öka äldres självbestämmande och inflytande över omsorgen. Till nästa mandatperiod vill vi därför att fler ska kunna få möjlighet till att välja vilken omsorg man vill ha samtidigt som den omsorgen som ges ska stärkas på ett sådant sätt att den inte bara innebär kvantitet utan även kvalitét. Verksamheterna kan utföras av såväl kommun som organisationer, kooperativ och mindre företag. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: