Erbjud kvinnorna i Dalarna fler kvinnojourer

Erbjud kvinnorna i Dalarna fler kvinnojourer

Motion till regionfullmäktige
Våld i nära relationer omfattar många områden exempelvis fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt och latent våld. Vården har en viktig roll i att kunna upptäcka tecken på våld i nära relationer. Region Dalarna arbetar med ett utbildningspaket till personalen gällande vård i nära relationer. Det är bra och behöver implementeras mandatperioden 2022-2026.

Att har kontakt med en kvinnojour är helt avgörande för vissa kvinnor som lever med våld i nära relationer. Kvinnojourernas ekonomi är i flera fall osäker och bygger på tidsbegränsade bidrag från Socialstyrelsen. Idag finns kvinnojourer i södra och mellersta Dalarna. I flera kommuner i norra Dalarna finns ingen kvinnojour. Region Dalarna bör i samarbete med berörda kommuner ge bidrag till att flera ideell organisation kan starta kvinnojour i Dalarna.

Miljöpartiet yrkar

  • att Region Dalarna ska verka för att det startas fler kvinnojour i Dalarna, speciellt i norra Dalarna.

Jonas Åsenius
Ledamot för Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter