Erbjud kvinnorna i Dalarna fler kvinnojourer

Erbjud kvinnorna i Dalarna fler kvinnojourer

Motion till regionfullmäktige
Våld i nära relationer omfattar många områden exempelvis fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt och latent våld. Vården har en viktig roll i att kunna upptäcka tecken på våld i nära relationer. Region Dalarna arbetar med ett utbildningspaket till personalen gällande vård i nära relationer. Det är bra och behöver implementeras mandatperioden 2022-2026.

Att har kontakt med en kvinnojour är helt avgörande för vissa kvinnor som lever med våld i nära relationer. Kvinnojourernas ekonomi är i flera fall osäker och bygger på tidsbegränsade bidrag från Socialstyrelsen. Idag finns kvinnojourer i södra och mellersta Dalarna. I flera kommuner i norra Dalarna finns ingen kvinnojour. Region Dalarna bör i samarbete med berörda kommuner ge bidrag till att flera ideell organisation kan starta kvinnojour i Dalarna.

Miljöpartiet yrkar

  • att Region Dalarna ska verka för att det startas fler kvinnojour i Dalarna, speciellt i norra Dalarna.

Jonas Åsenius
Ledamot för Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter