Erbjud personalen förmånscykel

Erbjud personalen förmånscykel

Motion till Regionfullmäktige 

Från 1 januari 2022 finns en skattelättnad som innebär att en cykelförmån bara ska beskattas för den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår. Erbjudandet ska riktas till alla tillsvidareanställd personal, enligt Skatteverkets regler. Reglerna gäller för både trampcyklar och elcyklar men inte för elsparkcyklar. Arbetsgivaren drar pengar för cykeln på personalens bruttolön.

Daglig rörelse är positivt för hälsan och något som Region Dalarna bör uppmuntra. Region Gävleborg och Rättviks kommun erbjuder redan medarbetare detta.

Yrkande

  • att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda och ge förslag på hur personal ska erbjudas förmånscykel

Jonas Åsenius

Ledamot regionfullmäktige (MP)

Relaterade nyheter

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter