Inför Stina Bergströms besök i Ore skogsrike: Uttalande om Sveaskog

Miljöpartiet i Dalarna fattade vid höststämman den 18 november 2017 ett beslut om officiellt uttalande gällande Sveaskogs avverkningar i bland annat Ore skogsrike. Inför Stina Bergströms (MP), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, besök på platsen den 29/8 2018 återpublicerar vi uttalandet på hemsidan som kan läsas nedan.

Sverige har tydliga nationella mål och internationella åtaganden när det gäller miljön i skogen. Häri ingår de två miljökvalitetsmålen "levande skogar" och "ett rikt växt- och djurliv" samt Nagoyaöverenskommelsen om biologisk mångfald. I genomförandet återstår mycket. Staten har ett stort ansvar för att gå före i arbetet. Det statliga bolaget Sveaskog har som stor skogsägare en viktig roll att spela både direkt och som förebild.

Miljöpartiet i Dalarna noterar med bestörtning att Sveaskog genom sina avverkningar bland annat i Ore skogsrike sviker sitt ansvar för miljön. Vi kräver därför att staten i sina ägardirektiv ger Sveaskog tydliga instruktioner att:

·     Kraftfullt gå före i arbetet med att nå Sveriges miljömål och internationella åtaganden för biologisk mångfald.

·     Inte avverka gammelskogar eller andra skogar med höga naturvärden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: