Intervju inför kongressen

Lyssna

Deltagare från Borlänge och Sundsvall intervjuas av SR Ekot inför kongressen i Karlstad.

Frågorna handlade om hur vi såg på partiets situation och vilket val av språkrör som vi ville att kongressen skulle ta. Vi hade från båda distrikten från början uppfattningen att de nuvarande språkrören skulle stödjas. Efter valberedningens förslag blev läget ett annat. Vi ansåg det vara av största vikt för partiet att de rör som valdes skulle få maximalt stöd. Annars riskerade partiet att fokus skulle fortsätta att dras bort ifrån de viktiga politiska sakfrågor som är huvudmål för Miljöpartiet. Valberedningens förslag måste därför bli styrande och partiet vara enat i sitt stöd för de valda språkrören.

 

 

MP-mingel på Hotell Clarion före kongressen