Miljöpartiet stödjer förslag om fri kollektivtrafik för unga och sänkta avgifter

Miljöpartiet stödjer förslag om fri kollektivtrafik för unga och sänkta avgifter

Sedan sommaren 2020 finns det ett ungdomskort för ungdomar i Dalarna. För 500 kr få ungdomen åka obegränsat med buss och tåg under sommaren. Ungdomskortet var en politiska seger för Miljöpartiet som förhandlade fram detta inom Dalasamverkan.

De senare dagarna har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Dalarna presenterat förslag om att erbjuda fri kollektivtrafik under sommaren för ungdomar, samt förslag om att sänka avgifterna i kollektivtrafiken. Miljöpartiet i Dalarna stödjer dessa initiativ och lyfter även fram behovet av att elektrifiera kollektivtrafiken i Dalarna.

Miljöpartiet stödjer dessa initiativ och hoppas att det efter regionvalet finns en majoritet från flera partier att satsa mer på kollektivtrafiken i Dalarna. Miljöpartiet vill sänka priserna på alla enkelbiljetter och periodkort. En familjebiljett behövs för att fler barnfamiljer ska kunna åka kollektivt. Flera andra regioner har sänkt avgifterna för att locka tillbaka resenärer, det behöver även Dalarna gör säger Mursal Isa, Miljöpartiets förstanamn på regionlistan.

Covid-19 pandemin har påverka kollektivtrafiken mycket negativt, resande har gått ner. Det är nu läge att diskutera hur kollektivtrafiken kan förbättras. Miljöpartiet kommer vid eventuella förhandlingar efter valet kräva att kollektivtrafiken elektrifieras. Flera andra regioner ligger före Dalarna i denna omställning, säger Aron Knifström kandidat till regionfullmäktige och ersättare i Kollektivtrafiknämnden.

Mursal Isa
Förstanamn på Miljöpartiets regionlista

Aron Knifström                                                         
Kandidat på Miljöpartiets regionlista och
ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Relaterade nyheter

Södermanland, 11 augusti 2022

MP sörmland i Förmiddag, P4 Sörmland

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter