Pressmeddelande: Miljöpartiet i Dalarna skyddar natur

Miljöpartiet i Dalarna skyddar natur

Miljöpartiet i Dalarna har beslutat skänka 100 000 kr till stiftelsen Naturarvet i Borlänge. Pengarna ska gå till att skydda ett område värdefull naturskog i närheten av toppstationen på Romme alpin i Borlänge. Vi gör det för att vi vill fästa uppmärksamheten på skogsfrågans enorma betydelse för Dalarna och Sverige. Vi vill förändra skogspolitiken, men tyvärr behöver många värdefulla naturområden akut skydd, vilket vi på detta sätt vill hjälpa till med. Vårt bidrag på 100 000 kronor är ett försök att komplettera statens och markägarnas insatser, som behöver bli mycket, mycket större.

Börje Eriksson är ordförande i den nya stiftelsen, vars ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur, områden med utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden eller områden som på annat sätt kan bidra till variationsrikedom och biologisk mångfald inom kommunen.

”Hoten mot biologisk mångfald utgör ett ännu mer akut och större problem än klimathotet. Det kanske är svårare att tala om än klimatet, men vi tycker att alla politiska partier, inte bara Miljöpartiet, måste engageras i denna för planeten existentiella fråga.” säger han.

”Bara 3,9 % av Borlänge kommun är formellt skyddad idag. I kommunens miljöplan står: För att vända utarmningen av den biologiska mångfalden behöver mera natur skyddas. Tyvärr innebär kommunens och statens inrättande av naturreservat en ganska långsam process.

Vi anser att mer än 30 % behöver vara skyddat före 2035 och då behöver vi snabba på sakerna rejält! Vi försöker nu med Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv samla in pengar för att på egen hand skydda natur i Borlänge kommun genom bland annat bildande och skötsel av nya naturvårdsområden. Vi förhandlar för närvarande om markköp med två olika skogsägare och hoppas det ska gå i lås inom närmsta månaderna.

Allmänhet, organisationer (även politiska partier) och företag etc. kan genom gåvor, donationer, testamenten och andra aktiviteter, värna natur och klimat för framtida generationer genom att ge bidrag till stiftelsen.  Vi är mycket tacksamma för bidraget från Miljöpartiet!”

”Det här gör vi för att ge en tydlig signal om att skogspolitiken behöver förändras”, säger Birgitta Pettersson-Frank, som toppar Miljöpartiets riksdagslista i Dalarna. ”Nu skyddar vi ett litet stycke skog, men ALLA gammelskogar måste skyddas!

Staten måste se till att skogsnäringen lever upp till Skogsvårdslagen, där miljö- och produktionsmålen är likställda. Så är det inte i praktiken, produktionsmålet dominerar helt, fortfarande, trettio år efter att lagen skrevs. Åtgärder är nödvändiga. Både piska och morot behövs, både en skogsvårdslag som måste följas och bli en del av Miljöbalken, och ekonomiska villkor som främjar naturvärden. Det måste också klarläggas vad som är pågående markanvändning, viktigt för att avgöra rätten till ersättning om avverkning inte tillåts.

Alla skogsägare ska kunna få ersättning för att låta avverkningsmogen skog stå kvar, eftersom skogen som får stå kvar är så värdefull för oss alla, för att lagra koldioxid och vara hem för många djurarter och växter.” avslutar hon.

”Träd som står kvar och tar upp koldioxid är en effektiv kolsänka som fungerar direkt, i motsats till t ex tekniska lösningar för att ta upp koldioxid ur luften. De tar alldeles för lång tid att bygga upp i den skala som behövs. Men träden tar förstås bara upp koldioxid så länge de står kvar. De klimatmässiga vinsterna med att låta skog stå kvar och bli äldre går att omsätta i pengar, till exempel via utsläppsrätter. Vinsterna kan användas för att betala skogsägarna för att låta skogen stå kvar. Det är i regel samhällsekonomiskt lönsamt att binda kolet i skog.” påpekar Maj Ardesjö, tvåa på Miljöpartiet i Dalarnas regionlista. Hon fortsätter:

”För oss i Miljöpartiet är det viktigt att utarbeta ett smidigt system för att ersätta skogsägare för kolinlagringen. Ser man detta i ett större perspektiv så får skogsägaren en finare skog och om virkesuttag görs med hänsyn dvs kalhyggesfritt, också mer betalt för sitt virke som får högre kvalitet om det får växa längre. Att skydda klimatet med naturens egna verktyg är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att binda kol i både träden och skogsmarken, för inte bara träden, utan också marken binder kol”

Mursal Isa, etta på Miljöpartiets regionlista, har en särskild relation till klimatet: ”Jag betraktar mig som både klimat- och krigsflykting från Afrikas horn, som är ett av många områden på jorden som drabbas oerhört hårt av klimatförändringarna. Stora områden i världen riskerar att bli obeboeliga. Att värna om skogen i Sverige är en tjänst för hela jordklotet. Vi kan fortfarande ändra den här utvecklingen! Här i Sverige har vi de senaste 50 åren haft ett väldigt intensivt skogsbruk, där vi avverkat hälften av skogens yta, och nu måste vi tänka om, och låta skogen som ekosystem återhämta sig. På köpet skulle vi kunna få en mycket stor koldioxidinlagring. Jag kan också uppskatta skönheten i en gammal skog, och vet att det lockar fler turister än kalhyggen och virkesåkrar. Det är bra för Dalarnas ekonomi och naturturismen är viktig för många små företag i Dalarna.”

Richard Holmqvist, ambassadör för biologisk mångfald för Miljöpartiet i Dalarna avslutar: ”I den svenska skogen är ca 1800 arter hotade. Huvudsakligen beror det på dagens intensiva skogsbruk. Lösningen är både ett skonsammare skogsbruk och att mycket mer skog skyddas. I Nagoya 2010 åtog sig Sverige att skydda minst 17 % av alla slag av natur senast 2020. Idag, 2022 har vi i Borlänge, en av Dalarnas bättre kommuner utanför länen med fjällnatur, bara lyckats spara 3,9 %, i Falun lite över en.

Hur kan Miljöpartiet i Dalarna avsätta så mycket pengar till det här? Det beror på två saker. För det första är detta ett annat, både roligare och mer miljövänligt sätt för oss att bedriva kampanj. I stället för att trycka en mängd broschyrer som kastas bort efter valet och blir koldioxid, låter vi träden väcka uppmärksamhet genom att stå kvar där de står, i skogen, och hjälpa till att hejda klimatkrisen. Och så har pandemin gjort att vi inte kunnat bedriva verksamhet i normal omfattning. Det har sparat pengar.”

Kontakt
Richard Holmqvist                                                           073 -568 24 21

Relaterade nyheter

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter