Pressmeddelande: Öppet digitalt möte om skogspolitik som ger landsbygdsutveckling

Pressmeddelande: Öppet digitalt möte om skogspolitik som ger landsbygdsutveckling

Miljöpartiet i Dalarna arrangerar den 20 januari ett digitalt möte med Maria Gardfjell riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
Under våren ska riksdagen behandla den omdiskuterade skogspropositionen. Det är viktigt för Miljöpartiet att Sverige har ett mer biologiskt hållbart skogsbruk och att vi tillsammans arbetar för att skapa framtidstro på landsbygden.

Miljöpartiet har en stark politik för blomstrande landsbygder med företagande, gröna näringar, bättre förutsättningar för boende och resor. Jag kommer under mötet att presentera Miljöpartiets förslag för ett hållbart skogsbruk och en mer levande landsbygd, säger Maria Gardfjell, riksdagsledamot och landsbygdspolitiska talesperson för Miljöpartiet.

Två tredjedelar av Sveriges landareal täcks av skogsmark. Skogsmarken är ett värdefullt ekosystem för växt- och djurarter, en viktig kolsänka, en del av vår kulturhistoria och en viktig rekreationsplats för många svenskar. Hur skogspolitiken utformas är därför en angelägenhet för hela samhället. I Falu kommuns skogar sker allt skogsbruk hyggesfritt. Det var ett beslut som Miljöpartiet drev igenom 2012, säger Maj Ardesjö, vice ordförande i MP Dalarna, ordförande och gruppledare för Miljöpartiet i Falun.

Mötet är öppet för alla intresserade. Digitala möten gör det möjligt för alla att delta oberoende av geografisk plats och vilka restriktioner som råder.

Tid: Torsdag kl 19:00 – 20:30

Digitalt via Meet. Videosamtalslänk: https://meet.google.com/sao-ukfg-jdh

Relaterade nyheter

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Värmland, 6 maj 2022

Fem argument mot svenskt NATO-medlemskap

Gävleborg, 5 maj 2022

Miljöpartiet Gävleborg på studiebesök hos Sustainabil i Ockelbo

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter