Region Dalarna förstärker miljöarbetet

Miljö- och klimatutmaningarna är stora. Det visar bland annat IPCC:s klimatrapport som presenterades under måndagen. Utsläppen av växthusgaser måste minska både globalt och lokalt. Region Dalarnas mål är att sänka utsläppen av växthusgaser med 75 procent till år 2030 från 2018 års nivå.

Vid regionstyrelsens möte den 11 april fattas beslutet att utöka budgeten till miljöfunktion inom Hållbarhetsavdelningen. Budgeten utökas med 700 000 kr under år 2022, därefter budgeteras 1,7 Mkr per år från år 2023. Det gör det möjligt att permanent inrätta två nya tjänster som miljösamordnare. I november 2021 antog Regionfullmäktige ett nytt hållbarhetsprogram. Programmet innehåller flera ambitiösa hållbarhetsmål.

–       Jag är mycket glad att vi nu utökar resurserna till miljöfunktionen. Det är helt nödvändigt för att uppfylla lagkrav och kunna genomföra målen i hållbarhetsprogrammet, säger Kerstin Lundh (MP), ordförande i Hållbarhetsberedningen.

Relaterade nyheter

Örebro län, 9 december 2022

Camilla Hansén: Från 888 till 1 443 politiska fångar i Belarus senaste året

Örebro län, 7 december 2022

Bättre tågförbindelser

Uppsala län, 6 december 2022

Tidöavtalet äventyrar patientsäkerheten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter