Regionstyrelsen tar plan för att minska utsläppen av växthusgaser

Regionstyrelsen tar plan för att minska utsläppen av växthusgaser

Vid dagens Regionstyrelse behandlas en plan för att minska utsläppen av växthusgaser. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag på reviderade föreskrifter för finansförvaltningen. Målet är att Region Dalarnas placeringar ska bidra till en minskning av växthusgaser.
Regionfullmäktige beslutade i november 2018 att samtliga nämnder ska redovisa en plan till Regionstyrelsen för hur en minskning av växthusgasutsläpp ska ske under mandatperioden. Regionstyrelsen har idag antagit sin plan.

– Jag är glad att Regionstyrelsen nu beslutat om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt klimatbokslutet för 2018 bidrog de finansiella placeringarna till 2095 ton CO2-ekvivalenter av Region Dalarnas totala 11 430 ton CO2-ekvivalenter, cirka 18 procent. Det finns goda förutsättningar att här sänka utsläppen säger Kerstin Lundh, Regionråd för Miljöpartiet med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 

Planen innehåller följande delar

  • Ta fram ett nytt styrande dokument som ersätter nuvarande mötes- och resepolicy.
  • Tydligare styrning av resandet tillsammans med förbättrad uppföljning av resestatistik bedöms kunna minska utsläppen av växthusgaser i samband med tjänsteresor.
  • Minskning av resandet med bil i tjänsten. För administrativa tjänster kan kollektivt resande nyttjas betydligt mer än vad som är fallet idag.
  • Upphandlade varor och tjänster ska bedömas utifrån CO2-perspektiv. I de upphandlingar där det finns alternativ ska de som ger lägst utsläpp av växthusgaser ges högre poäng i bedömningen.
  • Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på reviderade ”Föreskrifter för Finansförvaltning”. Målet är att Region Dalarnas placeringar ska bidra till en minskning av växthusgaser. 
  • Säkerhets- och miljöavdelningen tar fram och genomför utbildningar som vänder sig till samtliga förvaltningar i Region Dalarna i syfte att sprida budskap och ge förslag till förändringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Kontakt
Kerstin Lundh, Regionråd för Miljöpartiet  072 – 085 08 45

Relaterade nyheter

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter