UTTALANDE: Rädda våra levande skogar - ge Sveaskog nya direktiv!

Lyssna

Rädda våra levande skogar – ge Sveaskog nya direktiv!

 Sverige har tydliga nationella mål och internationella åtaganden när det gäller miljön i skogen. Häri ingår de två miljökvalitetsmålen "levande skogar" och "ett rikt växt- och djurliv" samt Nagoyaöverenskommelsen om biologisk mångfald. I genomförandet återstår mycket. Staten har ett stort ansvar för att gå före i arbetet. Det statliga bolaget Sveaskog har som stor skogsägare en viktig roll att spela både direkt och som förebild. Miljöpartiet i Dalarna noterar med bestörtning att Sveaskog genom sina avverkningar bland annat i Ore skogsrike sviker sitt ansvar för miljön.  Vi kräver därför att staten i sina ägardirektiv ger Sveaskog tydliga instruktioner att:* Kraftfullt gå före i arbetet med att nå Sveriges miljömål och internationella åtaganden för biologisk mångfald.* Inte avverka gammelskogar eller andra skogar med höga naturvärden. Detta är ett officiellt uttalande från Miljöpartiet de gröna i Dalarna vid Valkonferensen 2017.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: