Utveckla förlossningsvården

Utveckla förlossningsvården

Motion till Regionfullmäktige

Att föda barn är för många en av de största händelserna i livet. Vi vill att det också ska få bli en av de lyckligaste stunderna. Då krävs en mödra- och förlossningsvård som fungerar väl i Dalarna, där den födande kvinnan kan lita på att det finns plats för henne när värkarna sätter igång och där hon inte behöver oroa sig för att skada sig för livet. Region Dalarna ska ha en helhetssyn och kontinuerligt i vården under graviditet, förlossning och eftervård.

Barnmorskornas yrkeskunnande kring friska graviditeter och förlossning behöver ges utrymme och bättre förutsättningar i vården. De som har långt till BB ska erbjudas att övernatta på patienthotell. En barnmorska per födande kvinna. Det behövs fler barnmorskor i yrket. Vi vill satsa på ökade möjligheter till betald vidareutbildning för sjuksköterskor och på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom förlossningsvården.

Nyanlända kvinnor löper högre risk för komplikationer under förlossningen. Det kan bland annat bero på språkförbistringar som försvårar kommunikationen och bristande information om hur vården fungerar. Även kvinnor med missbruksproblematik och äldre förstföderskor tillhör riskgrupper. Kvinnor ska kunna erbjudas hembesök av barnmorska inför barnets födsel och den som är i behov av tolk under förlossningen ska få det på plats, inte via telefon.

Vården behöver bli bättre på att förebygga att förlossningsskador uppstår och på att upptäcka och behandla skador som redan uppstått. Vi vill därför höja kunskapen om hur förlossningsskador kan förebyggas, upptäckas och behandlas. Kvinnor ska inte lida i åratal av obehandlade skador.

Miljöpartiet yrkar:

  • att målet ska vara en barnmorska per födande kvinna under förlossningen.
  • att en plan för att bättre förebygga, upptäcka och behandla förlossningsskador presenteras för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mursal Isa, Ledamot för Miljöpartiet

Kerstin Lundh, Ledamot för Miljöpartiet

Jonas Åsenius, Ledamot för Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter