Liv i bygden och kommunen med lokal upphandling

Det växer igen i byarna, kommunen gynnar lågprisföretag med risk för matskandaler och folk går utan arbete. Låt oss göra lokal upphandling och se till att det startas en producentförening! Låt oss ge eleverna god mat och kunskap om och närhet till hur deras mat blir till!

Miljöpartiet vill

  • ha en klar och tydlig lokal och ekologisk upphandling
  • ha en lokal producentförening
  • satsa på ungdomar och nya lantbruk
  • ha fler tjänster av nyttodjur (bin och bete, t ex)

Vi vill att kommunen sätter en tydlig policy för lokal upphandling och allmänt jobbar mer med sin upphandling.

Det är inte lätt att göra en bra upphandling, men det är otroligt viktigt. Låt oss göra en tydlig struktur och klara riktlinjer för upphandlingen, utbilda våra upphandlare och ge tydliga och pålitliga budskap till producenterna: nu prioriterar vi lokalt och ekologiskt! Vi måste visa att det finns köpare och avsättning för de som vill satsa och starta lantbruk och produktion.

Vi vill också att det startas en lokal producentförening så att praktiskt taget vem som helst kan få avsättning för sina produkter, även om det bara är mindre mängder. Föreningen kan stå för till exempel lager, tvättanläggning, kök, administration, marknadsföring, utbildning, markmäklande och avbytare.

När dessa saker börjar komma på plats så vill vi stötta och gynna att ungdomar startar företag och producerar mat med mera i kommunen och att matens uppkomst, odlande och djur blir en del i skolans undervisning.

Bort med matskandaler, antibiotika och gifter: blås liv i bygden!