Bättre och människovänligare kommun

Bättre och människovänligare kommun

Om kommunen ska överleva måste det bli betydligt bättre att leva och verka i kommunen. Bättre serviceanda mot företag, finare miljöer i samhällena med färre kanter och fler träd och buskar, rejäla kultursatsningar, mer välkomnande till inflyttare och bättre, personalvänligare kommunorganisation är viktiga saker som behövs.

Miljöpartiet vill

När man kommer hit som en nyinflyttad människa eller företag ska man känna sig välkommen, man ska få veta vad som finns här och vilken hjälp som finns att få: det här är vi! Kommunen behöver ha en tydlig serviceanda och ska helst förekomma behoven när det är möjligt, den måste snabbt ge svar på kontakter och se till att ha korta handläggningstider och återkoppling.

För att arbetet i kommunen ska fungera så bra som möjligt så måste det vara en personalvänlig politik med samarbete på alla plan, utbildning och tydliga mål och stopptider för målen: vad, vem, varför, hur, när! Vi politiker måste sätta upp tydliga riktlinjer.

Vi vill rusta samhällena och göra dem framkomliga för alla, även för dem med barnvagn, rullstol eller cykel: det är alldeles för många kanter överallt! Vi vill plantera olika sorters träd och bärbuskar, bland annat på skolgårdarna, och snygga upp och förnya runt kommunhuset.

Och så vill vi satsa på kultur för att ge den extra gnistan, glädjen och kreativiteten till livet i kommunen: trendvändande exempel finns i Fängfors och Hällefors.

Nyheter på Bättre och människovänligare kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter