Bostäder

För att säkerställa bostäder för alla faser i livet vill vi under mandatperioden 2018-2022 arbeta för

  • att ändra ägardirektivet för Ekerö Bostäder att öka ett varierat byggande
  • att flerfamiljshus tillkommer i kollektivtrafiknära lägen
  • att fler små lägenheter för unga och ensamstående kan erbjudas
  • att fler lägenheter för äldre erbjuds för att trygga en kvalitativ ålderdom
  • att fler bostäder tillkommer vid de kollektivtrafiknära knutpunkterna i hela kommunen
  • att kombinera arbetsplatser, service och mötesplatser tillsammans med bostäder
  • att bygga i trä och eftersträva noll- och plusenergihus

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: