Social rättvisa

Program för social rättvisa

Beslutad av Miljöpartiet de grönas digitala kongress 2021-10-17

Inledning

Det gröna samhällsbygget utgår från visionen om ett solidariskt samhälle som lever inom naturens ramar. I ett rikt välfärdsland som Sverige har vi inte bara fantastiska förutsättningar att gå före i den gröna omställningen, vi har också alla förutsättningar att samtidigt åstadkomma ett mer rättvist och jämlikt samhälle som gynnar oss alla. Utgångspunkten är vår gröna solidaritet.

Den gröna solidariteten sträcker sig långt utanför landets gränser. Miljöpartiet står upp för mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, fredsbyggande och fattigdomsbekämpning världen över. Med det här programmet vill vi tydliggöra vad den gröna solidariteten innebär för oss här i Sverige.

Vi vill se ett Sverige som håller ihop. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som är bra för alla. Under lång tid har dock klyftorna i Sverige ökat. Det har blivit alltmer lönsamt att vara rik och allt svårare att vara fattig. Sammanhållningen och tilliten i samhället sviktar. Mer än någonsin behöver Sverige en grön politik för social rättvisa.

Med social rättvisa menar vi ekonomisk jämlikhet, jämställdhet, social trygghet och jämlika livschanser. Detta program avser inte att redovisa all Miljöpartiets politik inom berörda områden, utan syftar till att lyfta fram våra gröna svar på hur vi ser att den sociala rättvisan i Sverige måste stärkas.

Den gröna politiken utgår från att människor kan och vill ta ansvar för sig själva och för varandra. Samtidigt är det vår gemensamma grundtrygghet och en välfungerande välfärd som ger förutsättningar för individuell frihet, livskvalitet och kreativitet.

Vi behöver ett skattesystem som verkar för att utjämna de ekonomiska klyftorna och som säkrar en långsiktig finansiering av välfärden. Våra trygghetssystem ska omfatta alla och måste fungera som bäst när de behövs som mest. Segregationen i samhället måste brytas och vi behöver en skolpolitik som sätter barnens lärande framför ekonomiska intressen. Vi behöver en mer inkluderande arbetsmarknad som möjliggör för fler att bidra efter sin förmåga och som inte sliter ut människor i förtid. I det gröna samhällsbygget ser vi till att rätten till en bostad inte bara är en rättighet i teorin utan också i verkligheten.

Ett samhälle som ger upp om att vara bra för alla kommer snart inte vara bra för någon. Ska vi klara av att ta oss an de stora utmaningar vi står inför måste vi kunna känna oss trygga i våra egna liv och känna kraften i den gemenskap som ett grönt, solidariskt samhällsbygge innebär. Social rättvisa är en självklar del av det gröna samhällsbygget.

Ladda ner och läs hela programfördjupningen ”Social rättvisa”

Nyheter på Bostäder

MP:s krispaket för bostadsmarknaden

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Nu ska vi bygga mer hållbara och klimatsmarta samhällen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter