Agenda 2030 i Eksjö kommun

Implementera Agenda 2030 i Eksjö kommun

Miljöpartiet vill att Eksjö kommun snarast utreder status, förutsättningar, brister, utbildningsbehov m.m. kring Agenda 2030-arbetet i kommunkoncernen,

att arbetet med att uppnå Agenda 2030-målen intensifieras i vår kommun, och

att utbildningsinsatser genomförs med start under 2019.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: