Våra frågor A-Ö i Eksjö

Kostnadsfria och säkra mensskydd till elever och anställda i Eksjö kommun – motion

Hälften av Eksjö kommuns befolkning lägger 1000-tals kronor per år på mensskydd. Det är en kostnad som inte går att välja bort och som de allra flesta flickor/kvinnor behöver.

Vi i Miljöpartiet tycker att det är viktigt att kvinnors hälsa prioriteras upp, eftersom vi generellt sett har långt kvar innan vi uppnått en jämställd hälsa i Sverige. Undersökningar visar att mens, och hur vi hanterar frågor kring mens, har stor betydelse för flickors och kvinnors hälsa och/eller ohälsa. Det är en viktig jämställdhetsfråga, men det är också viktigt att bryta tabun kring frågor om mens. Därför måste frågan om såväl mens som sex lyftas i skolan bland både killar och tjejer.

Allt fler inser betydelsen av att menstruerande personer har tillgång till kostnadsfria, säkra och effektiva mensskydd. I England och Skottland ges skolelever och befolkning tillgång till gratis mensskydd. Här i Sverige har bl.a. Försvarsmakten och flera företag infört gratis mensskydd.

Undersökningar visar att brist på fungerande mensskydd gör att många kvinnor och unga flickor stannar hemma från arbete och skola när de har mens. Det innebär att de som redan har en svag ekonomi blir än mer utsatta när lön eller CSN minskas på grund av frånvaro.  Ännu allvarligare kan detta bli när elever väljer att utebli från lektioner och andra aktiviteter, med risk för missad kunskap eller sämre fysisk och psykisk hälsa.

Därför behövs det ”säkra toaletter” med tillgång till information och gratis mensskydd på kommunens alla skolor och fritids. Alla människor är skapade olika och är olika känsliga. Därför är det viktigt att till exempel skolsköterskan kan tillhandahålla och ge information om olika sorters mensskydd (bindor, tamponger, menskopp, textilbindor osv.)

Eftersom kommunen också har ett arbetsgivaransvar och har många anställda kvinnor i traditionella låglöneyrken så anser Miljöpartiet att även kommunanställda bör få tillgång till kostnadsfria mensskydd.

Miljöpartiet i Eksjö kommun vill

– att Eksjö kommun utreder kostnaden att införa kostnadsfria mensskydd till elever i kommunens grund- och gymnasieskolor samt till kommunanställda, och

– att därefter ta upp frågan om att införa kostnadsfria mensskydd för dels elever inom grundskolan, gymnasieskolan och fritids, dels för kommunanställda.

2021- 09-06