Agenda 2030

Agenda 2030

Implementera Agenda 2030 i Eksjö kommun
Miljöpartiet vill att Eksjö kommun snarast utreder status, förutsättningar, brister, utbildningsbehov m.m. kring Agenda 2030-arbetet i kommunkoncernen,

att arbetet med att uppnå Agenda 2030-målen intensifieras i vår kommun, och

att utbildningsinsatser genomförs med start under 2019.

Nyheter på Agenda 2030

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter