Motion om laddstolpar m.m.

Motion om laddstolpar m.m.

Miljöpartiet anser att ännu fler laddmöjligheter tillgängliga för allmänhet, och besökare, etableras på strategiska platser i kommunen. I samband med detta vill vi också att en översyn görs vid vilka kommunala arbetsplatser, verksamheter och anläggningar som det kan vara lämpligt att placera ut laddstolpar tillgängliga för både allmänhet och personal; exempelvis vid skolor, idrottsanläggningar och äldreboenden.
Enligt miljofordon.se (en nationell informationstjänst om miljöfordon och bränslen) finns i Eksjö kommun tre platser för allmänheten med laddmöjligheter för elbil eller laddhybrid: Coop 4, parkeringen vid Resecentrum 4 samt Olsbergs arena 2 st.

I jämförelse med övriga Höglandskommuner ligger Eksjö bland bottenskiktet när det gäller tillgängliga laddplatser för allmänheten.

Om vi vill att Eksjö ska vara en hållbar kommun med ett hållbart transportsystem behövs goda förutsättningar för dem som väljer att köra elbil/laddhybrid. Därför måste vi säkerställa att det finns en väl fungerande infrastruktur med laddmöjligheter i hela kommunen.

Enligt vårt nya kommunprogram för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023 ska Eksjö kommun bland annat
– verka för en effektiv energianvändning och för en omställning till förnybar energi,
– ha en robust och hållbar infrastruktur,
– upplevas som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i, och fler besöksanledningar ska utvecklas för att fler ska vilja besöka kommunen året om.

Miljöpartiet yrkar därför:
att ytterligare strategiska platser för laddstolpar/laddplatser utreds,
att förslag tas fram på vid vilka kommunala verksamheter det är lämpligt att placera ut laddstolpar/laddplatser, samt
att fler laddmöjligheter etableras för att kunna ladda elbilar/laddhybrider för såväl invånare som besökare i hela vår avlånga kommun.

Nyheter på Motion om laddstolpar m.m.

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter