Idéburet offentligt partnerskap – IOP

Idéburet offentligt partnerskap – IOP

Miljöpartiet i Eksjö kommun vill utveckla samverkan mellan kommunens verksamheter och idéburna organisationer, s.k. IOP
Idag är de vanligaste formerna för samarbete mellan det offentliga och de idéburna organisationerna

 1. Normerande bidrag, alltså generella bidrag för föreningens existens.
 2. Upphandling för marknad och tjänster – där organisationen utsätts för marknadens konkurrens och därmed inte längre äger eller styr över sin verksamhet.
 3. Idéburet offentligt partnerskap, IOP, som är en tredje väg, dvs. en samverkansform som ligger mellan övriga två.

När IOP-samverkan ingås definieras en samhällsutmaning gemensamt. På så sätt ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas.

Några exempel på IOP-samverkan är Sigtuna kommun och Kvinnojouren (boende, skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor), Linköpings kommun och Stadsmissionen (information och boende för EU-migranter) och Partnerskap Skåne (samverkan för ett nytt flyktingmottagande).

IOP är möjlig då:

 • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen
 • Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal överenskommelse
 • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget
 • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda
 • Bägge parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser)
 • Verksamheten inte detaljregleras från kommunen.

Ett Idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:

 • Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället
 • Varken kommunen eller den idéburna organisationen vill göra den idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och självständig aktör.

Miljöpartiet föreslog 2016-04-07 att Eksjö kommun

 • Undersöker om intresse finns för ett Idéburet offentligt partnerskap, IOP, hos de idéburna organisationerna i Eksjö kommun
 • Utarbetar samarbetsformer och skriver överenskommelser med de idéburna organisationerna i kommunen som är intresserade.

Nyheter på Idéburet offentligt partnerskap – IOP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter