Jordbruksmark

Jordbruksmark

Miljöpartiet i Eksjö kommun motsätter sig exploateringen av jordbruksmark runt Kvarnarps gård


Bygg inga bostäder på åkermarken i Kvarnarp!

Överallt i världen är åkermark en tillgång. Åkermarken behövs för att föda oss människor, både nu och i framtiden! Ändå förstörs god åkermark för alltid, när städer och tätorter tillåts breda ut sig, trots att åkermark är en ändlig resurs som inte kan tillverkas.

Enligt miljöbalken får jordbruksmark exploateras bara i undantagsfall, och då för att tillgodose ”väsentliga samhällsintressen” när det inte finns någon annan lämplig mark.

I takt med klimatförändringarna och en växande befolk­ning i världen blir odlingsbar mark en bristvara. Klimatförändringarna kommer att påverka odlingsmöjligheterna för miljarder människor bland annat genom havsnivåhöjning och ökenutbredning. Det är därför ett allvarligt problem att värdefull åkermark går förlorad till väg- och husbyggen. Mer folk, minskande odlingsbara ytor och lägre skördar riskerar att leda till verklig livsmedelsbrist i världen. Åkermarken kommer därför att bli en bristvara överallt i en snar framtid.

Vi har ett moraliskt ansvar för att livsmedel produceras både lokalt och globalt. Idag importerar Sverige mer än hälften av det vi konsumerar. God åkermark är en förutsättning för att kunna producera svenska livsmedel.

Eksjö kommun, liksom alla andra kommuner, har ensamrätt att bestämma var och hur vi bygger. Det innebär att vi kan ta ansvar för en hållbar utveckling i vår egen kommun.

Visst behöver vi bygga fler bostäder i Eksjö, men inte på åkermarken i Kvarnarp! Har vi väl byggt vägar och bostäder på åkermarken så är den förlorad för alltid! Vi ska vara rädda om den lilla andel åkermark vi har i vår kommun. Den kommer att behövas i framtiden.

Nyheter på Jordbruksmark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter