Återanvända är mycket bättre!

Människor har uppfunnit nya sätt att umgås denna märkliga tid.

Vi dukar upp mat under bar himmel runt en brasa, eller är förtroliga
över en datorskärm. Vi människor har en förmåga att samarbeta och
anpassa oss, att hjälpa varandra i en svår tid.

Det måste vi nu också göra med vårt samhälle. Många människor har
förlorat jobbet och sett sina livsverk gå upp i rök.
I återuppbyggnaden efter pandemin behövs investeringar som både
skapar jobb och som stimulerar ekonomin i en fossilfri och cirkulär
riktning.

Nu presenterar regeringen Sveriges första handlingsplan för en
cirkulär ekonomi. Den innehåller drygt 100 konkreta åtgärder för
att ställa om samhället. Ett exempel är att vi ska ta steg för
att kräva att återvunnet material används i fler produkter.

Ett annat är att det ska bli enklare för hushållen att lämna in
möbler och grovavfall så att de kan återanvändas. Vi riktar också
uppmärksamheten mot avfallsbrottsligheten - den fullständiga
motsatsen till cirkulär ekonomi eftersom det är ett oerhört slöseri
med resurser samtidigt som det drabbar enskilda människor.
Det är oacceptabelt att människor behöver bo granne med olagliga
soptippar.

Allt fler politiker förstår att det inte går att ignorera klimatkrisen,
men tyvärr stannar engagemanget ofta vid vackra ord. Omställningen
från en linjär köp- och släng-ekonomi till en cirkulär ekonomi är ett
bra exempel.

Vi miljöpartister vågar konstatera att det inte fungerar att fortsätta
driva ekonomier framåt genom ständigt ökande resursuttag.
Ett nytänk behövs, där vi blir bättre på att återanvända, återvinna och
utvecklar fler smarta tekniska lösningar.

Att ställa om till en cirkulär ekonomi handlar om resurseffektivitet och
att minska trycket på naturresurserna. Mänsklighetens anpassnings-
förmåga gör att vi kan ta oss ur den köp- och släng-fälla vi hamnat i
och både skapa nya jobb och ställa om till en cirkulär ekonomi inom
planetens gränser. Det vinner alla på.

Amanda Palmstierna, riksdagsledamot, talesperson cirkulär ekonomi (MP)
Kenta Hällbom, ordförande Mp Enköping

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: