Biogas är ett miljövänligare drivmedel

Biogas är ett miljövänligare drivmedel

När Sverige industrialiserades samlades osorterat avfall i stora högar – deponier. Vi ser exempel runt om i Sverige som Högbytorp i Bro och Johannelund vid Hässelby i Stockholm.
Idag vet vi bättre. Matrester kan bli biogas som användas för att driva fordon, värma bostäder, framställa el och i industriproduktion. Råvaran är förutom matrester, slaktavfall, gödsel och halm från jordbruk, fiskrens eller slam från reningsverk.
Biogas minskar utsläppen av växthusgaser med 95% jämfört med bensin och diesel och biogasen ger inga utsläpp av kvävedioxider som diesel.

Restprodukten vid biogasproduktionen blir fosfor, kväve och kalium som kan användas som gödsel inom jordbruket och kan ersätta import av konstgödsel. Ett kretslopp!

Biogasen kan också lagras för att användas när behoven ökar.

I vårt närområde finns anläggningar som producerar biogas i Västerås, Uppsala och i Bro. I Enköping kan man tanka biogas vid Salatullen.

Produktionen av biogas i Sverige kan öka kraftigt, vilket ger arbetstillfällen i vårt land ochminskar behovet av att importera fossila drivmedel som bensin, diesel eller naturgas från diktaturer som Iran, Saudiarabien och tyvärr fortfarande även från Ryssland. Låt oss minska kontakterna med och beroendet av sådana länder!

Sverige importerar naturgas via Danmark. Den skulle kunna ersättas med svensktillverkad biogas, vilket skulle ge 15 000 nya arbetstillfällen, enligt företrädare för gasbranschen. En femdubbling av biogasproduktionen anses realistisk.

Genom en EU-skatt är det idag mindre lönsamt driva fordon med biogas. Miljöpartiet de Gröna vill att denna skatt tas bort och driver denna fråga inom EU parlamentet. Regeringen har också möjlighet att agera för detta, men har ännu inte gjort något.

Klimatpåverkan kan minska med över 80% om bilen konverteras och körs på biogas istället för bensin. De flesta bensinbilar och de med hybriddrift kan byggas om med en biogastank i bagageutrymmet. Arbetsfordon i jordbruket är perfekta för denna konvertering.

För länder i tredje världen ger biogasdrift stora möjligheter. Men statliga bidrag till omställningen måste förstås användas för att påskynda denna. Idag subventioneras fossila bränslen bara i Sverige med ca 30 miljarder kronor per år.

Miljöpartiet vill se en ökad produktion av biogas i Sverige. Här har regeringen ett stort ansvar för utveckling och stöd. Det är bra för miljön och ger arbetstillfällen i Sverige!

Alexander Sundqvist &
Carina Tennfors
Miljöpartiet de Gröna i Enköping

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter