Bredsandsfrågan går att lösa

Bredsandsfrågan går att lösa

Förra veckan bjöd en lokal aktionsgrupp till ett möte i Främjarstugan kring Bredsands utveckling. MP kunde inte närvara vid detta möte, men vill gärna berätta här hur vi ser på de två utvecklingsfrågorna för Bredsandsområdet.

Under 00-talet diskuterades utvecklingen av området öster om Vandrarhemmet intensivt i ett flertal medborgardialoger, i kommunstyrelsen och nämnder. Vi var många som var mot exploateringen och hur den utvecklades. Det var mycket infrastruktur som fattades och vi var många som ville helst bevara området som friluftsområde. Men byggnationen i området reglerades i en detaljplan och frågan om finansiering av vägar, dagvatten och annan infrastruktur i området löstes med ett så kallat Exploateringsavtal mellan Kommunen och det privata företag som gör vinst på att sälja tomter i området, som också tog på sig ansvaret för exploateringen. Enligt avtalet står exploateringsföretaget för alla kostnader för byggnation och drift av vägar, lekplatser etc, fram till 2029, då en Samfällighetsförening ska ta över.

Under 2015 satt dåvarande kommunstyre/planavd och exploatören i förhandlingar för att kommunen skulle ta över driften. Infrastrukturen fyller inte i flera avseende de krav som kommunen ställer på sina anläggningar och kräver därför en rejäl upprustning innan kommunen kan ta över. Detta är  kostnader som exploatören måste ta eftersom kommunen måste behandla alla exploatörer rättvist och inte kan låta någon slippa undan med att bygga undermåliga anläggningar som kommunen sedan får ta över.

Man lyckades inte komma överens om den summa som exploatören (liksom alla andra exploatörer) måste ersätta Kommunen med och förhandlingen avslutades. De som har köpt fastigheter här har tydligen inte blivit upplysta om exploatörens ansvar i frågan, vilket är tråkigt men det är förstås exploatörens ansvar att göra det, inte kommunens. Att exploatören nu försöker lägga över sitt ekonomiska ansvar på kommunen är inte en ordning som kommunen kan gå med på eftersom kommunen enligt lagen måste behandla alla lika.Berörda fastighetsägare får alltså själva sätta tryck på exploatören för att eventuellt nya förhandlingar skall lyckas bättre.

Den andra frågan om att sälja ut en tomträtt av campingområdet till en privat ägare, tog Miljöpartiet ställning i redan 2011 och har som enda parti konsekvent sagt NEJ till detta under de senaste 11 åren. Vi menar att kommunen måste ha rådighet över denna viktiga del av kommunen och vill att den upplåts med arrendeavtal till en aktör som sköter området och driften på ett bra sätt.

Mp ser också gärna en utveckling av hela Bredsandsområdetbort mot Sommarro i kommunal regi.

 

Kenta Hällbom, Gruppledare Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Västerbotten, 12 augusti 2022

Bevara Farmorsskogen

Södermanland, 12 augusti 2022

Linus Lakso i P4 Sörmland ”Positivt överraskad”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter