Debattartikel: Idrottens hus närmar sig

Debattartikel: Idrottens hus närmar sig

Politisk överenskommelse om att placeringen av badhuset skall utredas på ett seriöst och balanserat
sätt som belyser de två huvudalternativen: Samlad anläggning eller badhus i Gånsta

Enköpingsborna fick en förtida julklapp i form av en politisk överens-
kommelse om att placeringen av badhuset skall utredas på ett seriöst
och balanserat sätt som belyser de två huvudalternativen:
Samlad anläggning eller badhus i Gånsta. 

Detta var resultatet av oppositionens enträgna arbete under hösten
som initierades av Miljöpartiets förslag på nytt alternativ på simhalls-
placering. Det är ett förslag som ger möjlighet till samlad verksamhet
runt idrottshuset och möjlighet att simma och bowla utan uppehåll i
ett nytt ”Idrottens hus”.

Oppositionspartierna har tillsammans arbetat med att lyfta detta
gemensamma förslag samt att belysa problemen med det förslag som
finns med placering av simhallen i Gånsta-backen. Det har bland annat
inneburit genomförande av en föreningsdialog i frågan där det framkom
att även föreningarna, inklusive simklubben, vill se en samlad anlägg-
ning runt idrottshuset.

Oppositionen (M, C, MP och L) har också gemensamt försökt få till stånd
en ny utredning och diskussion med S och NE i frågan och nyligen har en
sådan diskussion ägt rum. Av praktiska skäl företrädde M och C opposi-
tionen i samtalen men alla fyra partier har bidragit med synpunkter på
vad en ny utredning i simhallsfrågan skulle innehålla.

Den överenskommelse som nu har träffats mellan S, NE, M och C ställer
vi oss bakom i de allra flesta avseenden.

Det enda avseende där Miljöpartiet har en annan åsikt i frågan är att vi
menar att framtiden för Idrottshuset också måste utredas innan poli-
tiken tar beslut om simhallens placering. Detta eftersom delar av Idrotts-
huset är i så dåligt skick och när byggbeslutet tas måste vi veta hur och
när idrottshuset skall renoveras samt vad det kommer att kosta.
I överenskommelsen med S och NE är nu den delen utlyft och det tycker
vi är olyckligt.

Vi glada över att det nya förslaget med ett samlat ”idrottens hus” nu har
lett till att en dialog i frågan kan komma igång. Det är viktigt för alla som
värnar om fritid och idrott i kommunen.

Vi hoppas nu att utredningen och dialogen leder till att den nya sim-
hallen byggs i anslutning till idrottshuset samt att idrottshuset direkt
därefter renoveras och byggs om. Så vill Miljöpartiet bidra till att säker-
ställa att Enköping även fortsättningsvis har en samlad och attraktiv
idrottsanläggning.

Kenta Hällbom
Susanna Hedman
Gunnel Bergman
Tomas Rådkvist
Miljöpartiet de Gröna, Enköping

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter