Debattartikel: Kräftgång i skolbudgeten

Debattartikel: Kräftgång i skolbudgeten

Tomas Rådkvist ryter ifrån om majoritetens skolbudget.

 

Kommunens skolor i Enköping har under många år fått se sitt arbete försvåras av ständiga nedskärningar. Så gott som varje år har budgetarna klart understigit behoven och det är ingen överdrift att säga att skolornas budget har mjölkats ur till förmån för andra verksamheter i kommunen.

Och det kan inte råda något tvivel om de styrandes kontinuerliga snålhet visavi skolan, några exempel på detta:

En elev i grundskolan i Enköping hade år 2014 c:a 3000 kr mindre till undervisning och bara hälften så mycket pengar till läromedel som jämförbara kommuner. Det innebär att budgeten för grundskolan det året saknade c:a 12 miljoner.

En elev på Westerlundska gymnasiet hade år 2014 8.000 kronor mindre till undervisning och mindre än hälften så mycket pengar till läromedel som jämförbara kommuner. Det innebär att budgeten det året saknade c:a 15 miljoner kronor (ca 7% av budgeten), en enorm summa för Westerlundska gymnasiet som länge har kämpat i stark motvind.

Dessutom har Enköpings lärare har haft bland den sämsta löneutvecklingen av Sveriges alla kommuner och Enköping ligger i den absoluta botten av Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommuner, både avseende arbetsmiljö, resurser till skolan, lärartäthet, löner och lågt i flera viktiga kunskapsmått. Det borde alltså inte råda något tvivel om att både grundskola och gymnasium är i stort behov av ordentliga budgetökningar för att överhuvudtaget kunna bedriva verksamheten, för att inte tala om att utveckla den.

Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna delade före valet den insikten om tillståndet i Enköpings skolor, därför fanns det nu vissa förhoppningar om att skolorna skulle prioriteras i budgetarbetet.

Miljöpartiet, som förutom statistiken också tagit del av skolornas egen nulägesanalys där stora behov framkommit, hade därför som förslag till kommunfullmäktiges budgetmöte att kraftigt höja skolornas budget. 

Så tänkte tydligen inte Socialdemokrater och Nystart Enköping. Deras budget till grundskolan täcker knappt inte ens kostnadsökningen och för gymnasiet sänker (!) de budgeten med två miljoner. Detta hade de mage att kalla en ”satsning på skolan”.

Miljöpartiet ville ge grundskolan 6 miljoner mer och gymnasiet 9 miljoner mer, resurser som så oändligt väl behövs i alla verksamheter. (15 miljoner räcker ungefär till 20 lärare, 10 assistenter, 2 kuratorer och 200 ”paddor”)

Eftersom S/NE’s budget blev beslutad så är alltså skolorna i Enköping dömda till ytterligare ett år av  svåra nedskärningar, även om det skulle tillkomma statliga stödpengar till skolan. Det är förstås helt oacceptabelt , vilka glasögon man än tittar med. 

Det verkar som att Nystart Enköpings ensidiga fokus på plan- och byggfrågor tillsammans med deras lågskattepolitik har tagit ett fast grepp om samarbetet mellan S-NE.

Detta bådar inte gott för Enköpings skolor.

Tomas Rådkvist
Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter